528

Ingerencje

Zapraszamy do lektury numeru magazynu PAN „Academia” 1/2016

Czytaj

Emocje

Zapraszamy do lektury numeru magazynu PAN „Academia” 2/2016

Czytaj

Osobliwości

Zapraszamy do lektury numeru magazynu PAN „Academia” 3/2016

Czytaj

Kontrola

Zapraszamy do lektury numeru magazynu PAN „Academia” 4/2016

Czytaj

Na bieżąco

Profesorskie duety i centra dla zdrowia
Na bieżąco

2017-05-24 Badania nad szczepionką na raka i nowymi lekami na choroby neurodegeneracyjne i nowotworowe. Ponad 76 mln zł przekazała na dwa nowe międzynarodowe centra  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Jednym kierować będą członkinie PAN – prof. Agnieszka Chacińska z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz prof. Magda Konarska z Centrum Nowych Technologii UW

Czytaj dalej
Niewolnicy i sumienia
Na bieżąco

2017-05-24 Czy sędzia powinien kierować się wyłącznie bezduszną literą prawa, czy też także własnym sumieniem? I co to jest właściwie „sędziowskie sumienie”, czy i jak może wpływać na wydawane przez sędziego wyroki? Nad tymi aktualnymi tematami przez pryzmat historii orzecznictwa sądów amerykańskich w sprawach niewolników, zastanawiać się będzie prof. dr hab. Jerzy Zajadło podczas 103. Kawiarni Naukowej Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Spotkanie w czwartek, 25 maja w Sopocie

Czytaj dalej
Kropla krwi wyzna Alzheimera
Na bieżąco

2017-05-24 Diagnozowanie wczesnego stadium choroby Alzheimera na podstawie analizy dosłownie jednej kropli krwi – to nowatorski projekt, nad którym pracuje zespół naukowców z Politechniki Lubelskiej w kooperacji z firmą EMBIQ. Dzięki temu, że takie diagnozowanie jest niedrogie i nieinwazyjne, wynalazek daje szansę, by profilaktycznymi badaniami objąć wreszcie szeroką część populacji i podjąć w porę leczenie jak największej grupy zagrożonych osób

Czytaj dalej
Polska Rada Biznesu doceniła naukowców
Na bieżąco

2017-05-24 Prof. Jan Madey z UW otrzymał Nagrodą Specjalną. Prof. Krystian Jażdżewski z Centrum Nowych Technologii UW zwyciężył w kategorii „Wizja i Innowacje”, Paweł Marchewka, założyciel firmy Techland w kategorii „Sukces”, a dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” w kategorii „Działalność społeczna”. Szósty raz przyznano Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta

Czytaj dalej

Polecamy

Żeby zdrowszym przyjść na świat
Polecane artykuły

O tym, dlaczego badaniami prenatalnymi powinno się objąć kobiety w każdym wieku i gdzie mogą one uzyskać pomoc, mówi prof. dr hab. Mirosław Wielgoś, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Czytaj dalej
Czemu służy babadziafer
Polecane artykuły

O tym, że niektórym nie przeszkadza „rzaba”, ślimaku w złym towarzystwie i trudnościach z japtyką mówi prof. Włodzimierz Gruszczyński z Instytutu Języka Polskiego PAN, w którym powstaje Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII w.

Czytaj dalej
Uczmy się pod wąsem
Polecane artykuły

O zmienności mózgu, mechanizmach uczenia się i tajemnicach zapominania, mówi prof. dr hab. Małgorzata Kossut z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.

Czytaj dalej
Opisać język Głuchych
Polecane artykuły

Polski język migowy to naturalny, ewoluujący od dwustu lat, system komunikacji. Definiuje tożsamość i kulturę polskich Głuchych. Jest jednak często marginalizowany i lekceważony. Musiały minąć dziesięciolecia, by doczekał się gruntownej analizy lingwistycznej. Usystematyzowanym badaniom poddali go naukowcy z Pracowni Lingwistyki Migowej UW.

Czytaj dalej

Poznaj „Niespokojne umysły”

Najpopularniejsze

Studenci ASP zapraszają

2014-02-21 Na kolejne Targowisko Sztuki zapraszają studenci warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. 23 lutego w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim będzie można kupić ich prace

Czytaj dalej
Miasta liderzy i maruderzy

2015-05-26 Pierwszy ranking miast uczących się zostanie zaprezentowany w piątek 29 maja w Centrum Nauki Kopernik. Wyłonieni zostali liderzy i maruderzy pod względem rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego, infrastruktury czy łatwości prowadzenia biznesu. Na spotkanie zaprasza Fundacja Schumana i miasto stołeczne Warszawa

Czytaj dalej
Omułki, czyli ciekawe dziedziczenie

2015-07-13 Omułki to gatunki popularnych małży. Czy może być w nim coś wyjątkowego? Dla naukowców – jak najbardziej, okazuje się bowiem, że omułek ma niezwykły sposób dziedziczenia mitochondrialnego DNA. Ich badaniem zajmuje się Pracownia Genetyki Organizmów Morskich Instytutu Oceanologii PAN

Czytaj dalej
Fizyka, czyli cały świat

Instytut Fizyki PAN obchodzi w tym roku 60-lecie istnienia. Nie jest to tylko kolejna okrągła rocznica. Jest to okazja do refleksji nad osiągnięciami naszego instytutu, a także próby zakreślenia jego roli w przyszłości

Czytaj dalej
Kapłan Hor-Dżehuti to kobieta

2016-08-12 Mumia kapłana Hor-Dżehutiego, która znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie, kryje pod zwojami bandaży ciało kobiety. O nietypowym znalezisku polscy naukowcy poinformowali w czwartek w czasie Światowego Kongresu Badań nad Mumiami w Limie w Peru. Odkrycia dokonano w ramach szeroko zakrojonego Warszawskiego Projektu Interdyscyplinarnych Badań Mumii (Warsaw Mummy Project)

Czytaj dalej
Biblioteka zaprasza nocą

2015-05-14 Ludzkość od zarania dziejów poprzez podróże miała możliwość poszerzenia swych wpływów i horyzontów. Kto podróżował, w jaki sposób i w jakim celu? Czego szukano podczas podróży i co z nich przywożono? O tym będzie się można dowiedzieć w trakcie Nocy Muzeów 2015 w PAN Bibliotece Gdańskiej zatytułowanej „Z książką za horyzont”

Czytaj dalej
Łódź wspiera młodych

2014-09-30 24 stypendia ufundowały studentom działające w Łodzi i regionie firmy w ramach 7. edycji programu stypendialnego "Młodzi w Łodzi". Rekrutacja do programu rozpoczyna się w najbliższą środę - poinformowała Agata Magin z biura rzecznika prezydenta Łodzi

Czytaj dalej
Wszechnica świąteczna

2015-12-09 Na wykład „Boże Narodzenie w Polsce – niezwykły czas zwykłych ludzi” zaprasza w środę 9 grudnia do Pałacu Staszica Wszechnica PAN. O elementach symboliki bożonarodzeniowej i noworocznej opowie prof. dr hab. Wojciech Józef Burszta, kierownik Katedry Antropologii Kultury Uniwersytetu SWPS. Odwoła się przy tym do materiałów historycznych z XVIII i XIX wieku oraz do źródeł i pism etnografi

Czytaj dalej
Zajmij nam nauką 3 minuty

Zmiany klimatu, walka z nowotworami, kryzys energetyczny. Czy o takich sprawach da się opowiedzieć w 3 minuty? Oczywiście. Udowodnili to już dwukrotnie uczestnicy FameLab. Teraz trwają zapisy do trzeciej edycji coraz bardziej popularnego konkursu dla naukowców

Czytaj dalej
Nauka mówi w TOK FM: Mikołuszko, Goniewicz

2016-03-03 Wojciech Mikołuszko, dziennikarz naukowy i przyrodniczy, będzie pierwszym gościem czwartkowej Radiowej Akademii Nauk w TOK FM. Po godz. 21 zdradzi tajemnice zdeprawowanych pingwinów. A po godz. 21.20  dr Maciej Goniewicz z Roswell Park Cancer Institute w Buffalo, opowie o tym, że e-papierowy o smaku wiśni są najbardziej szkodliwe

Czytaj dalej
Prof. Gryglewski mówił Academii

2017-01-26 Orderem Orła Białego został dziś odznaczony prof. Ryszard Jerzy Gryglewski, odkrywca prostacykliny, emerytowany profesor Collegium Medicum UJ w Krakowie, członek Polskiej Akademii Nauk. Najwyższe odznaczenie państwowe Prezydent RP przyznał mu za znamienite zasługi dla rozwoju farmakologii i medycyny klinicznej oraz osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej. Z tej okazji przypominamy wywiad

Czytaj dalej
Prof. Dybaś: pamiętać o Gusen

2016-07-12 Historyczna ranga obozu w Gusen nie jest wystarczająco obecna w świadomości austriackiej, a rozszerzenie nazwy miejsca pamięci do „Mauthausen-Gusen” mogłoby chociaż symbolicznie się do tego przyczynić. Prof. Bogusław Dybaś, dyrektor PAN Stacji Naukowej w Wiedniu w „Die Presse” polemizuje z dr. Kurtem Scholzem na temat nowej ustawy dotyczącej Miejsca Pamięci KZ Mauthausen

Czytaj dalej
Tek­tro­tyd, czyli wyższy poziom onkologii

2016-06-10 99mTc-Tek­tro­tyd, lek opra­co­wa­ny i wy­twa­rza­ny w Ośrod­ku Ra­dio­izo­to­pów POLATOM Na­ro­do­we­go Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych, otrzy­mał re­je­stra­cje umoż­li­wiające sto­so­wa­nie w pra­wie wszyst­kich kra­jach UE. Sku­tecz­na dia­gno­sty­ka i te­ra­pia on­ko­lo­gicz­na wynikająca z uni­ka­to­wych wła­ści­wo­ści pro­duktu bę­dzie do­stęp­na dla co­raz więk­szej licz­by pa­cjen

Czytaj dalej
Uniknąć losu zbójcy Gębona

„… i  wrzasnął wielkim głosem, bo  miał dość, lecz już go Informacja trzystu tysiącami mil papierowych spowiła i  spętała, że nie mógł się ruszyć i  musiał czytać dalej…” Stanisław Lem, „Cyberiada. Wyprawa szósta, czyli jak Trurl i Klapaucjusz demona drugiego rodzaju stworzyli,  aby zbójcę Gębona pokonać” 

Czytaj dalej
Fraktale na piątkę i wystawę

2016-10-11 Tworzenie fraktali, czyli specyficznych obiektów geometrycznych o unikatowych kształtach w specjalnym oprogramowaniu. Takie zadanie czeka uczestników konkursu „zaFRAKTALuj się!”, organizowanego przez Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej. Wydarzenie ma promować i popularyzować geometrię fraktalną wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Czytaj dalej
Różne twarze bozonu Higgsa

2015-09-02 Wspólne rezultaty pomiarów kluczowych właściwości tzw. bozonu Higgsa, prezentują podczas trzeciej konferencji Large Hadron Collider Physics Conference (LHCP 2015) zespoły ATLAS i CMS. Dzięki połączeniu analiz opartych na danych z lat 2011 i 2012, ukazują jak dotąd najdokładniejszy obraz odkrytej trzy lata temu cząstki.

Czytaj dalej

 


 

„Academia” 2016

    

  

                                                          

„Academia” 2015

    

 

    

 

                                                             

„Academia” 2014

    

    

„Academia” 2013

    

    

„Academia” 2012

         

     

„Academia” 2011

   

    

„Academia” 2010

    

    

„Academia” 2009

    

    

„Academia” 2008

    

    

„Academia” 2007

    

    

„Academia” 2006

    

    

„Academia” 2005

    

    

O serwisie

Serwis naukowy prowadzony przez zespół magazynu Academia PAN.Academia Zapraszamy do przysyłania informacji o badaniach, aktualnie realizowanych projektach naukowych oraz imprezach popularyzujących naukę.

 

Dla użytkowników: Regulamin

Pliki cookies

Informujemy, że używamy ciasteczek (plików cookies) w celu gromadzenia danych statystycznych, emisji reklam oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron, a korzystając z naszego serwisu wyrażacie Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji o celu używania i zmianie ustawień ciasteczek w przeglądarce: TUTAJ

Wydanie elektroniczne

Kontakt

 • pisz:

  Redakcja serwisu online
  Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk
  PKiN, pl. Defilad 1, pok. 2110
  (XXI piętro)
  00-901 Warszawa

 • dzwoń:

  tel./fax (+48 22) 182 66 61 (62)

 • ślij:

  e-mail: academia@pan.pl